కథాప్రపంచం

Fiction Literature

“తుమ్మెద మెట్ట” కథ


ప్రకటనలు

కుట్టికన్ను పుట్టిన రోజు


కుట్టికన్ను పుట్టిన రోజు కథ  టపా చేస్తున్నాను చదవగలరు .

దీక్ష


లోగడ ప్రగతివారపత్రికలో ప్రచురణ అయ్యిన కవిత ” దీక్ష” మీకొసం టపా చేస్తున్నాను చదవగలరు !

ఆగస్ట్ 5, 2015 · వ్యాఖ్యానించండి

లాగు దెయ్యం


ఈ రోజు మూడో కథ ” లాగు దెయ్యం ” 

ఆగస్ట్ 1, 2015 · 2 వ్యాఖ్యలు

రెండో కథ ” నిద్రకు ముందు”


ఈ రోజు బాలసాహిత్యంలో రెండో కథ ” నిద్రకు ముందు”   

ఆగస్ట్ 1, 2015 · వ్యాఖ్యానించండి

తమిళనాడు జానపద కథ – దొంగ బాబాయిలు !


శనివారం బాలసాహిత్యం ప్రత్యేకం : ఈ రోజు తొలి కథ ” తమిళనాడు జానపద కథ – దొంగ బాబాయిలు ! ” మీరు చదివి అందరితో చదివించండి .

ఆగస్ట్ 1, 2015 · వ్యాఖ్యానించండి

ముద్దంశెట్టి హనుమంతరావు గారు వ్రాసిన కథ ” రహస్యం”


ఒకప్పటి యువ మాస పత్రికలో ప్రచురణ అయ్యిన ముద్దంశెట్టి హనుమంతరావు గారు వ్రాసిన కథ ” రహస్యం” మీకోసం టపా చేస్తున్నాను చదవగలరు ! 

ఊరు-అడవి


విపుల2015 జూన్ లో కథకుల ఫైల్ శీర్షిక లో వచ్చిన ఆనాటి కథ పొట్టపల్లి రామరావు గారు వ్రాసిన “ఊరు-అడవి” కథ టపా చేసుస్తున్నాను చదవగలరు !

జూలై 30, 2015 · 2 వ్యాఖ్యలు

జ్యోమో కెన్యెట్టా వ్రాసిన ఆఫ్రికా కథకి తెలుగు అనువాదం


జ్యోమో కెన్యెట్టా వ్రాసిన ఆఫ్రికా కథకి తెలుగు అనువాదం “అడవిపెద్దలు” అనువాదకుడు షణ్ముఖరావు గారు . ఈ కథ విపుల మాసపత్రికలో ప్రచురణ అయ్యింది. 

రెక్కలదేవత


బాలసాహిత్యంలో ఆఖరి కథ ” రెక్కలదేవత” ! మళ్ళీ వచ్చే శని,ఆదివారాలల్లో కలుద్దాము.

జూలై 26, 2015 · 1 వ్యాఖ్య

ఇటీవలి టపాలు

ప్రకటనలు